Aktualności

Serdecznie zapraszamy na IX Międzynarodowy Festiwal "Muzyczny środek Europy" 🎶
20-23 września 2018r. 🇺🇦️ 🇧🇾 ️🇵🇱️ 🇸🇳️
🎶 koncerty - warsztaty - food trucki 🍔

"ZADANIE ZREALIZOWANO PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"

"WYDARZENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ GMINĘ KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI"

 

eko plakat 2017Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne ”Cantores” rozpoczyna realizację projektu „Recykling oczami dzieci - twórcze warsztaty interdyscyplinarne”.
Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu ekologicznych warsztatów muzycznych i plastycznych dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: 2-4 lata oraz 5-9 lat. Poprzez artystyczno-ekologiczne działania, wspólną zabawę i naukę będziemy kształtować świadomość w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska a także uczyć racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi. W projekcie Stowarzyszenie nawiąże współpracę z Akademią Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, której studenci będą prowadzić zajęcia. Warsztaty ekologiczno-plastyczne rozwiną kreatywność i sprawność manualną maluchów poprzez wykorzystanie różnych technik i materiałów. Trwałym efektem zajęć będą plansze informacyjne dotyczące segregacji odpadów. Długi czas trwania (8 miesięcy) warsztatów zapewni najlepsze warunki artystycznej edukacji ekologicznej mieszkańców województwa łódzkiego.

na dobry poczatek plakat 2017 mStowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne ”Cantores” zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie „Akademia malucha 2017- na dobry początek”. Wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Konstantynowie zachęcamy do wspólnej artystyczno-edukacyjnej zabawy dzieci w wieku 2-4 lata, zamieszkałe w Konstantynowie Łódzkim, które nie uczestniczą w edukacji przedszkolnej oraz ich rodziców/opiekunów. Wymagając obecności opiekuna, nie wykluczamy udziału w projekcie dzieci o specjalnych potrzebach.