Projekty

Stowarzyszenie Artystyczno - Edukacyjne „CANTORES" realizuje projekty dofinansowane ze środków pochodzących z otwartych konkursów na wspieranie zadań ogłoszonych przez Zarząd Województwa Łódzkiego, UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL, programu Grundtvig oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt „Recykling oczami dzieci - twórcze warsztaty interdyscyplinarne” zakłada przeprowadzenie cyklu ekologicznych warsztatów muzycznych i plastycznych dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: 2-4 lata oraz 5-9 lat. Poprzez artystyczno-ekologiczne działania, wspólną zabawę i naukę będziemy kształtować świadomość w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, a także uczyć racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi.

akademia maluchaStowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjnego „CANTORES” od 2016r. realizuje projekt ​dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Na dobry początek!” oraz Gminę Konstantynów Łódzki. Jest on skierowany do dzieci w wieku 2-4 lata, zamieszkałych w Konstantynowie Łódzkim, które nie są objęte edukacją przedszkolną oraz ich rodziców.

Płyta "Oj dana dana"Polska muzyka ludowa jest bezcennym i żywym dziedzictwem narodowym, które wywarło znaczący, choć niedoceniany w Polsce wpływ na kulturę europejską i światową. W ramach projektu „W poszukiwaniu kulturowej tożsamości" realizowanego przez Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne „Cantores" oddajemy w Państwa ręce album zatytułowany „Oj dana dana" – płytę wyjątkową. Materiał na niej zarejestrowany odzwierciedla bogactwo i różnorodność wykonawczą muzyki ludowej, piosenek i pieśni regionu łódzkiego.

Muzyczny Środek EuropyMiędzynarodowy Festiwal "Muzyczny Środek Europy" to wydarzenie, na którego realizację Stowarzyszenie otrzymało dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach otwartego konkursu ofert na organizację w kraju i za granicą wydarzeń kulturalnych, mających istotne znaczenie dla polskiej i regionalnej kultury i sztuki oraz ich krajowej i zagranicznej promocji.

projekt w poszukiwaniu kulturowej tożsamościPolska muzyka ludowa jest bezcennym i żywym dziedzictwem narodowym, które wywarło znaczący, choć niedoceniany w Polsce wpływ na kulturę europejską i światową. Projekt "W poszukiwaniu kulturowej tożsamości" ma za zadanie poprzez cykl warsztatów zachęcić do refleksji, czym jest nasza tradycja muzyczna i do czego może być potrzebna współczesnemu człowiekowi. Listopadowe warsztaty taneczne wzbogacone konsultacjami muzycznymi będą prowadzone przez Kapelę Gęsty Kożuch Kurzu, która powstała by grać muzykę polską zgodnie z najlepszymi wiejskimi kanonami wykonawczymi. Dodatkowo odbędą się warsztaty muzyczne.