Akademia Malucha 2017

akademia maluchaOd stycznia 2017r. Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjnego „CANTORES” po raz drugi realizowało projekt ​dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Na dobry początek!”. Był on skierowany do dzieci w wieku 2-4 lata, zamieszkałych w Konstantynowie Łódzkim, które nie były objęte edukacją przedszkolną oraz ich rodziców.

W projekcie wzięło udział 26 dzieci wraz z jednym opiekunem. Zajęcia ogólnorozwojowe, plastyczne, muzyczne, ekologiczne, kulinarne oraz taneczne odbywały się 2 razy w tygodniu w Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Łódzkim. Dzieci uczestniczyły w przedstawieniu oraz warsztatach w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Zachęciliśmy różne instytucje do wspólnej pracy na rzecz wsparcia społeczności lokalnej, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna przeprowadziła konsultacje logopedyczne.

Przez prowadzenie zajęć warsztatowych dla dzieci ułatwiliśmy im dostęp do edukacji w grupie rówieśniczej. Zorganizowaliśmy nową przestrzeń publiczną, która była miejscem edukacji i zabawy i choć trochę wyrównała szanse edukacyjne. Stworzyliśmy okazję do obcowania z muzyką, kreowania kulturalnego „smaku” najmłodszych, rozwijania i rozbudzania wartości estetycznych.

Efektownym podsumowaniem projektu była współorganizacja Konstantynowskiego Dnia Dziecka w Centrum miasta. Tadeusz Kościuszko z wysokości pomnika patrzył z niedowierzaniem na setki biegających, roześmianych dzieci a kolorowy, pełen zabawy plac nabrał dziecięcych rumieńców. Zjeżdżalnia, basen, zamek i trampoliny, młodociani kierowcy w akumulatorowych samochodzikach i nieco starsi adepci Policji na motorach to niezwykłe atrakcje, które bezpłatnie cieszyły najmłodszych w ciągu tego dnia.

Aleksandra Lobka, koordynator projektu

Mariusz Augustyniak, Prezes Stowarzyszenia

fundacja BGK logo

Galeria:

Więcej: Galeria Akademia Malucha - na dobry początek