Projekty

akademia maluchaStowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjnego „CANTORES” od 2016r. realizuje projekt ​dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Na dobry początek!” oraz Gminę Konstantynów Łódzki. Jest on skierowany do dzieci w wieku 2-4 lata, zamieszkałych w Konstantynowie Łódzkim, które nie są objęte edukacją przedszkolną oraz ich rodziców.

W projekcie corocznie bierze udział prawie 30 dzieci wraz z jednym opiekunem. Zajęcia ogólnorozwojowe, plastyczne, muzyczne, ekologiczne, kulinarne oraz taneczne odbywają się 2 razy w tygodniu w Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Łódzkim. Dzieci uczestniczą w przedstawieniu oraz warsztatach w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Zachęciliśmy różne instytucje do wspólnej pracy na rzecz wsparcia społeczności lokalnej, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna przeprowadziła konsultacje logopedyczne.

Poprzez prowadzenie zajęć warsztatowych dla dzieci ułatwiliśmy im dostęp do edukacji w grupie rówieśniczej. Zorganizowaliśmy nową przestrzeń publiczną, która była miejscem edukacji i zabawy i choć trochę wyrównała szanse edukacyjne. Stworzyliśmy okazję do obcowania z muzyką, kreowania kulturalnego „smaku” najmłodszych, rozwijania i rozbudzania wartości estetycznych.

Efektownym podsumowaniem projekt jest współorganizacja Konstantynowskiego Dnia Dziecka w Centrum miasta. Tadeusz Kościuszko z wysokości pomnika patrzył z niedowierzaniem na setki biegających, roześmianych dzieci a kolorowy, pełen zabawy plac nabrał dziecięcych rumieńców. Zjeżdżalnia, basen, zamek i trampoliny, młodociani kierowcy w akumulatorowych samochodzikach i nieco starsi adepci Policji na motorach to niezwykłe atrakcje, które bezpłatnie cieszyły najmłodszych w ciągu tego dnia.

fundacja BGK logologo KL poziom

 

Galeria 2016:

Więcej: Galeria Akademia Malucha - na dobry początek 2016

 

Galeria 2017:

Więcej: Galeria Akademia Malucha - na dobry początek 2017

 

Galeria 2018: