Akademia Malucha 2016

akademia maluchaOd stycznia 2016r. zrealizowalismy projekt „Akademia Malucha – na dobry początek” dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Na dobry początek!”. Był on skierowany do dzieci (2-4 lata) zamieszkałych w Konstantynowie Łódzkim, które nie uczestniczyły w edukacji przedszkolnej oraz ich rodziców/opiekunów.

W projekcie wzięło udział 24 dzieci (również o specjalnych potrzebach) wraz z jednym opiekunem. Przez prowadzenie zajęć warsztatowych dla dzieci ułatwiliśmy im dostęp do edukacji w grupie rówieśniczej. Także rodzice mieli możliwość spotkać się ze sobą, wymienić spostrzeżenia, podzielić się problemami i dobrymi radami. Zorganizowaliśmy nową przestrzeń publiczną, która była miejscem edukacji i zabawy i choć trochę wyrównała szanse edukacyjne. Stworzyliśmy okazję do obcowania z muzyką, kreowania kulturalnego „smaku” najmłodszych, rozwijania i rozbudzania wartości estetycznych.

Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu. Jeden dzień przeznaczony był na zajęcia ogólnorozwojowe, drugi na tematyczne spotkania. Zachęciliśmy różne instytucje do wspólnej pracy na rzecz wsparcia społeczności lokalnej.

Partnerami projektu byli m.in. Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Przychodnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Policja, OSP, ZHP.

1 czerwca na zorganizowanym happeningu z okazji Dnia Dziecka zakończyliśmy projekt „Akademia Malucha – na dobry początek” dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Na dobry początek!”. Nasze maluchy i ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz prezenty. W ogrodzie Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie wspólnie bawiły się całe rodziny. Do zabawy dołączył klown z balonami a na twarzach dzieci pojawiły się malowane zwierzęta i szerokie uśmiechy (fot. Kamil Nowicki).

Kwota dofinansowania 9000,00zł.​

fundacja BGK logo


Galeria 2016:

2016.06 (77).JPG
2016.06 (77).JPG
2016.06 (71).JPG
2016.06 (71).JPG
2016.06 (61).JPG
2016.06 (61).JPG
2016.06 (59).JPG
2016.06 (59).JPG
2016.06 (15).JPG
2016.06 (15).JPG
2016.06 (20).JPG
2016.06 (20).JPG

Więcej: Galeria Akademia Malucha - na dobry początek 2016